Kontakt

Kantine Konstanz GmbH

Oberlohnstraße 3
78467 Konstanz

t Bureau:  +49 (0) 7531 891 4989
t Tresen: +49 (0) 7531  364 5991

info@kantine-kn.de


Geschäftsführung / B2B - conny@kantine-kn.de
Marketing / Kooperationen / Sprung - torben@kantine-kn.de

Veranstaltungen / Vermietungen / Schickwoch - matze@kantine-kn.de

Facebook
/ Instagram 


 Handelsregister / Freiburg / 382 158
 Ust-ID: DE21417734

 Haftungsausschluss / Urheberrecht / Datenschutz